Toiduhügieeni koolitus

Pakume 6-tunnist toiduhügieeni koolitust eesti ja vene keeles.

Toiduhügieeni koolituse maksumus on 16.00 eur ühe inimese kohta (sisaldab KM).
Toiduhügieeni koolitus on ette nähtud töötajatele, kes puutuvad kokku toiduainete käitlemisega.
Koolitus viiakse läbi kooskõlas Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr 852/2004,  29.04.2004.

Teemad:

– toiduhügieen ja selle peamised põhimõtted

– toiduhügieeni mõjutavad peamised tegurid

– toidu füüsikaline, keemiline ja bioloogiline  saastumine

– toidu füüsikalised, keemilised ja mikrobioloogilised  infektsioonid ja nende vältimine

– toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll

– toidu parema säilitamise viisid

– toidumürgistused

– isiklik hügieen

– koristamine/puhastamine ja desinfitseerimine

– kahjuritõrje

– enesekontrolli põhimõtted

Koolitusest osavõtjatele jagatakse asjakohast metoodilist kirjandust.
Koolituse läbinud töötajad saavad vastava Tunnistuse.
Koolituse aeg ja koht lepitakse kokku.

Koolitusele saab registreerida e-maili teel: ylle@ekspertiisibyroo.ee või telefonidel
662 3930, 662 3931, 524 9965

Scroll to Top